parrot

Parrot

Prasačiny momentálne nie je možné zobraziť.
parrot
Podobnosť čisto náhodná... Zdroj: vlastný archív
 
nijan
nijan | 8.2.2022 20:51

Lebo je to najvacsi exot v celej republike, imperialisticky bolem a rudy bolsevicky nok


| 8.2.2022 21:41

Toto prirovnanie myslel niekto aj vážne?


Parrot
Parrot | 8.2.2022 22:44

@ 8.2.2022 21:41 - iste, boj so zakernymi hlupakmi bez stipky charakteru nikdy nekonci


| 8.2.2022 22:53

jednym slovom prukurvator... smutne za rok vo funkcii


Jojojo
Jojojo | 8.2.2022 23:05

Tak on hlavne chápe rozdiel medzi tým, čo bolo napísané v tamtej zmluve a čo je v tejto. Na rozdiel od gulášovej úderky.


Jojojo
Jojojo | 8.2.2022 23:07

Ale je príznačné, že väčšina tunajších kaviarnikov sa neunúvala ani jednu z tých zmlúv prečítať. Čím menej vedomostí, tým väčší vresk.


mahalebka
mahalebka | 8.2.2022 23:09

Jojojo precitaj si tabulu na univerzite komenskeho. Tam bratia rusi vrazdili ked okupovali.


Jojojo
Jojojo | 8.2.2022 23:22

To sa stalo pri obsadzovaní, čo bola v podstate vojenská akcia. Nie pri "dočasnom pobyte". To za prvé.
Za druhé, bavíme sa o zmluvách, tj. porovnávam texty, nie režimy.


Jojojo
Jojojo | 8.2.2022 23:25

Keď sa to vezme "de iure", ani Sovieti si nedovolili tou zmluvou takto ponížiť Česko-Slovensko.


Jojojo
Jojojo | 8.2.2022 23:28

Vlastne to platí aj "de facto". Sovieti tu platili dane, clá a podliehali tunajším súdom. Viem minimálne o jednom prípade, kedy sovietsky vojak dezertoval, ukradol auto a zabil pri tom ženu. Skončil vraj v gulagu.
Americký pilot, ktorý zhodil lanovku v Taliansku a zabil pri tom 20 ľudí, skončil v Emerike s rozsudkom "nevinný".


Parrot
Parrot | 8.2.2022 23:38

@jojojo: iste, načo by nás sovieti ponižovali zmluvou, keď tu mali zaparkované tanky a tisícky vojakov.. pls, nechceš ísť trollovať pred iné publikum?


Jojojo
Jojojo | 8.2.2022 23:40

Podľa čl. 3 ods. 2 tejto dohody Slovenská republika oprávňuje ozbrojené sily USA:
Ø vykonávať kontrolu vstupu do dohodnutých zariadení a priestorov alebo ich častí, ktoré boli poskytnuté na výhradné použitie ozbrojenými silami USA,
Ø koordinovať vstup so slovenskými orgánmi do dohodnutých zariadení a priestorov spoločne používaných ozbrojenými silami USA a SR.

Z toho vyplýva, že:
a) Slovenská republika sa vzdá zvrchovaných práv na svojom území, keď prenesie výkon svojho práva vstupovať do zariadení a priestorov na svojom území poskytnutým na výhradné použitie ozbrojeným silám USA, napríklad aj v prípade, ak orgány činné v trestnom konaní budú mať dôkazy o tom, že v týchto zariadeniach a priestoroch došlo k spáchaniu trestného činu,
b) Slovenská republika sa vzdá zvrchovaných práv na svojom území, keď obmedzí svoje právo vstupovať do zariadení a priestorov na svojom území, ktoré podľa dohody užíva spoločne s ozbrojenými silami USA, pretože oprávňuje ozbrojené sily USA, aby koordinovali vstup jej orgánov do týchto zariadení a priestorov, napríklad aj v prípade, ak orgány činné trestnom konaní budú mať dôkazy o tom, že v týchto zariadeniach a priestoroch došlo k spáchaniu trestného činu.

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky už v pripomienkovom konaní poukázala na ústavnú právnu úpravu s tým, že na bilaterálne zmluvy vojenskej povahy sa vzťahuje čl. 7 ods. 4 a 5 Ústavy Slovenskej republiky. To znamená, že bilaterálnymi zmluvami sa nemôže Slovenská republika vzdať svojej suverenity a zvrchovanosti alebo obmedziť svoju suverenitu a zvrchovanosť a preniesť výkon časti svojich práv na iný štát. Preniesť výkon časti svojich práv môže Slovenská republika len:
- podľa čl. 7 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (na základe slobodného rozhodnutia vstúpiť do štátneho zväzku s inými štátmi, a to ústavným zákonom, ktorý sa potvrdí referendom),
- podľa čl. 7 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (na Európsku úniu, a to medzinárodnou zmluvou ratifikovanou a vyhlásenou spôsobom ustanoveným zákonom alebo na základe takej zmluvy),
- podľa čl. 7 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky (zaradením sa do organizácie vzájomnej kolektívnej bezpečnosti, napríklad NATO).


Jojojo
Jojojo | 8.2.2022 23:48

Podľa čl. 3 ods. 3 tejto dohody Ministerstvo obrany Slovenskej republiky bude povinné sprostredkovať dočasný prístup a použitie zo strany ozbrojených síl USA a ich dodávateľov:
Ø verejných pozemkov a zariadení (vrátane ciest, prístavov a letísk), ktoré nie sú súčasťou dohodnutých zariadení a priestorov, vrátane tých, ktoré sú vo vlastníctve štátu, samosprávnych krajov alebo obcí,
Ø súkromných pozemkov a zariadení,

a to na časovo neobmedzené obdobie a bez akejkoľvek náhrady vzniknutých nákladov.

Inými slovami, táto dohoda umožní vstup a využívanie pozemkov a zariadení v súkromnom vlastníctve, ako aj vo vlastníctve štátu, samosprávnych krajov a obcí ozbrojenými silami USA a ich dodávateľmi, a to dokonca nad rámec dohodnutých zariadení a priestorov, na časovo neobmedzené obdobie a bez náhrady.

Vo vzťahu k tejto právnej úprave si treba uvedomiť, že:
a) vlastnícke právo všetkých vlastníkov má rovnaký zákonný obsah a ochranu (obsah vlastníckeho práva vymedzuje § 123 Občianskeho zákonníka),
a že
b) podľa čl. 20 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky nútene obmedzenie vlastníckeho práva je možné iba v nevyhnutnej miere a vo verejnom záujme, a to na základe zákona (nie medzinárodnej zmluvy) a za primeranú náhradu.

Podľa čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Žiaden zákon však neustanovuje, ako postupovať pri nútenom obmedzení vlastníckeho práva fyzických osôb a právnických osôb vrátane vlastníckeho práva samosprávnych krajov a obcí k pozemkom a zariadeniam, ktoré budú užívané ozbrojenými silami USA alebo ich dodávateľmi na základe medzinárodnej zmluvy. Zákon č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim sa na takéto nútené obmedzenie vlastníckeho práva nevzťahuje.

...a takto by sa dalo pokračovať cez 25 strán. Tá zmluva obsahuje jeden bombastický dosek za druhým.


Jojojo
Jojojo | 8.2.2022 23:52

Šír si tu primitívnu propagandu, ale Žilinka je podľa mňa frajer. Evidentne to nerobil sám, to by nestihol, pomáhali mu s tým aj krajské a niekotré okresné prokuratúry, ale aj tak je to borec.


Hovado
Hovado | 9.2.2022 08:10

Jojojo, píšeš že rusi nás obsadili:
"To sa stalo pri obsadzovaní, čo bola v podstate vojenská akcia."
A tvrdíš tiež zmluva s USA je horšia, takže chceš povedať že po podpise zmluvy nás američania rovnako obsadia, alebo aj horšie (to si neviem predstaviť čo)...
Ak sa to nestane, dáš nám verejný prísľub že si priznáš chybu a prestaneš chodiť smradiť tu na guláš?


Jojojo
Jojojo | 9.2.2022 08:20

Ďalší dezolát, ktorý si dovolil namiesto ideologických žvástov napísať niečo k veci: https://www.pos...-europu-aj-nato


Hovado
Hovado | 9.2.2022 09:25

Postoj? :D


Daniel
Daniel | 9.2.2022 11:54

Marosko ma z toho len velke oci... 😂


 
Nie ste prihlásený, pre pridávanie komentárov sa musíte prihlásiť!
( Prihlásenie | Registrácia )
 
 
loader